18 YAŞINDAN BÜYÜK MÜSÜNÜZ ?


* 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.